Контакти

За нас

 

Фирма Меком  се намира в гр.Силистра, разположен в Североизточната част на Република България. Местоположението му в богата на селскостопанска продукция Добруджа, дава възможност за бързо и печелившо развитие. В настоящия момент фирма “МЕКОМ” АД  разполага със собствени обработваеми площи, фуражен завод, модерен свинекомплекс, угоителни стопанства за овце, агнета, едър рогат добитък и биволи. През 1993 год. се извършва основна реконструкция, след което новата кланична линия и цеха за разфасовки на агнешко и свинско месо получават лиценз № 1901021 за износ в страните от Европейския съюз. Следвайки новите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и в съответствие със завишените санитарно-хигиенни условия,  през 1999 година фирмата получава лиценз и за износ на термообработени колбаси и деликатеси.


Фирмата е приватизирана през 1998 година.


От 1999 година до 2004 год. се прави генерална реконструкция и модернизация на целия комбинат на стойност около 25 млн.евро. В експлоатация се пускат редица кланични линии като:  нова кланична линия за телета, биволи и щрауси.; нова кланична линия за агнета и овце; нова кланична линия за свине; нова кланична линия за зайци и нови технологични линии за колбаси и деликатеси.


На 22.09.2006 година МЕКОМ АД – Силистра отпразнува своя 100-годишен юбилей – 100 години МЕКОМ АД – СИЛИСТРA


Президент и мажоритарен собственик е инж.Стефан Райчев, който от 12.05.1980 година работи в Меком АД-Силистра. На 21 февруари 2006 година той бе избран за Бизнесмен на България – 2005 година.


В настоящия момент във фирмата и нейните подразделения работят 1100 работници и служители.


В момента МЕКОМ АД – Силистра е най-голямата и модерна месо-преработвателна фирма на България и Балканския полуостров.


 

 

  
   Дизайн и изработка - Mobidik Design Studio