Контакти

Производство

 

В модерната кланица за свине могат да се обработят от 150 до 220 свине /час.
В момента транжорната на фирмата има 3 броя специализирани линии за транжиране и разфасоване, които са одобрени в страните от ЕС.


1.  Линия за транжиране на свине
2.  Линия за транжиране на телета, говеда и биволи
3.  Линия за транжиране на агнета и овце
4.  Линия за транжиране на щрауси


В шоковия тунел и в залите за охлаждане на готовото месо могат да се съхраняват от 200 до 300 тона едновременно, в зависимост от вида му.


В нискотемпературните камери на -20°С можем да съхраняваме до 4500 тона замразени продукти. Фирмата разполага и с 2 броя тунели на -45°С с капацитет 15 до 20 тона всеки.


Модерната кланица за телета, говеда и биволи с капацитет 30-45 броя за час животни от ЕРД е построена през 2003 година и отговаря на всички изисквания на ЕС. Тя има експортен лиценз за ЕС и внедрена НАССР система.
“МЕКОМ”АД Силистра разполага с модерни собствени ферми за отглеждане на 200 броя млечни биволи и между 1500-2000 броя  /ЕРД/ за угояване.


Модерна кланица за щрауси с капацитет 35-45 броя птици на час.


Кланицата е построена през 2004 год., отговаря на всички изисквания на ЕС, има съответните лицензи за експорт на месо,колбаси, деликатеси и разфасовки за страните от ЕС и внедрена НАССР система.

 

Кланичната линия за зайци е с капацитет от 600 до 1000 броя животни на час.


Свинекомплексите на фирма “МЕКОМ” АД, наречени Силистра Хибрид са нуклеус за развъждане и отглеждане на на 35000 угоени свине при 1650 свине майки от новосъздадената “Синтетична линия шунков тип свине – Силистра”, регистрирана в патентно ведомство на Р.България под № 307/2000


МЕКОМ АД Силистра разполага с модерни цехове за производство на всички видове колбаси и деликатеси и необходимия капацитет за производството им.


1. Малотрайни колбаси 25-30 тона за 8 часа.
2. Шунки и нераздробени деликатеси 15-20 тона за 8 часа.
3.  Сурово-сушени колбаси и деликатеси 17-23 тона за 8 часа.


Цялото производство на колбаси има съответният лиценз за експорт в страните от ЕС.
“МЕКОМ”АД Силистра от 2002 година има внедрена  НАССР система.


Фирмата разполага с модерни климатични сушилни и вакуум опаковъчни линии за производство на колбаси и деликатеси.Фирмата притежава 85 специализирани хладилни автомобила и 25 автомобила за превоз на живи животни до и от всяка точка на България и чужбина. В собствените свинекомплекси с капацитет 35000 – 40000 животни годишно се отглеждат породи, отговарящи на високите съвременни изисквания за качество и екологична чистота на месото.


От есента на 2000 година започва да функционира фуражен завод, осигуряващ качествени храни за животните, който е джойнт-венчър със западна фирма.

 

 

  
   Дизайн и изработка - Mobidik Design Studio